ViaSlovakia - cestovná kancelária, 1.Mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš      

   slovenčina  english language  jazyk polski   

 

FAQ / Obchodné podmienky / Kontakt 

  ► UBYTOVANIE NA LIPTOVE, V SLOVENSKOM RAJI A V TATRÁCH, SILVESTROVSKÉ POBYTY

 

.

Poistenie online - Európska cestovná poisťovňa - viaslovakia.sk

 CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
    Európska cestovná poisťovňa

Ubytovanie Liptov - www.liptov.eu

 VYHĽADÁVANIE UBYTOVANIA
    Ubytovanie Liptov - www.liptov.eu

Booking.com - rezervácie hotelov v Európe a vo svete

 UBYTOVANIE VO SVETE - Booking.com
    hotely, penzióny, apartmány v Európe
    a vo svete, garancia najlepšej ceny

HRS.de - rezervácie hotelov v Európe a vo svete

 UBYTOVANIE VO SVETE - hotely
    široká ponuka, pohodlná rezervácia

 


last minute, egypt, turecko, tunisko, grécko, chorvátsko, letenky

.

 
FAQ - Frequently Asked Question /často kladené otázky/

A/ Informácie pre prevádzkovateľov a majiteľov ubytovacích zariadení
B/ Informácie pre klientov - záujemcov o sprostredkovanie ubytovania

A/ Informácie pre prevádzkovateľov a majiteľov ubytovacích zariadení

1. Máte záujem pridať ubytovacie zariadenie do rezervačného systému ViaSlovakia?
Ak máte záujem pridať vaše ubytovacie zariadenie do rezervačného systému ViaSlovakia, ktorý prevádzkuje cestovná kancelária ViaSlovakia /ďalej len cestovná kancelária/, je potrebné urobiť nasledovné:
- vyplniť „Dohodu o spolupráci“ a „Formulár“ slúžiaci na charakteristiku vášho ubytovacieho zariadenia, ktorý si možete stiahnuť tu. /v prípade záujmu vám dokumenty môžeme poslať aj poštou, faxom, prípadne e-mailom/.
- vyplnené dokumenty spätne zaslať na adresu cestovnej kancelárie, spolu s ostatnými náležitosťami /fotografie, prospekty, cenníky a pod./
Uvedený štandardizovaný „Formulár“ a „Dohoda“ obsahujú všetky potrebné údaje k registrácii vášho ubytovacieho zariadenia a k jeho prezentácii na našich internetových stránkach www.viaslovakia.sk
2. Aké sú podmienky vzájomnej spolupráce?
Registrácia ubytovacieho zariadenia v rezervačnom systéme ViaSlovakia, vytvorenie internetovej prezentácie ako aj prezentovanie ubytovacieho zariadenia sú spoplatnené jednorázovým poplatkom 25 EUR (vrátane DPH) pre chaty, chalupy a ubytovanie v súkromí. Udržiavací poplatok predstavuje pre tento typ ubytovania v ďalšom období sumu 12 EUR/1 rok vrátane DPH. Ubytovacie zariadenia hotelového a penziónového typu sú prezentované za jednorázový poplatok 50 EUR (vrátane DPH), udržiavací poplatok nie je v ďalšom období účtovaný. Cestovná kancelária si navyše účtuje sprostredkovateľský poplatok vo výške od 10% zo sprostredkovaného obratu služieb /podrobnosti spolupráce sú uvedené v „Dohode o spolupráci“/
3. Ako sa postupuje pri rezervácii pobytu?
Všetky rezervácie uskutočňujú pracovníci cestovnej kancelárie telefonicky. V prípade, že je ubytovanie v danom zariadení a v určenom termíne možné, bude vám bezodkladne zaslaná písomná záväzná objednávka, ktorú je potrebné obratom potvrdiť a zaslať späť do cestovnej kancelárie. V lehote 7 dní od obdržania tejto záväznej objednávky v cestovnej kancelárii vám bude na bankový účet zaslaná záloha vo výške 20% z celkovej ceny pobytu. Ak v určenej lehote nebude záloha zaplatená a ani po telefonickom rozhovore s pracovníkom cestovnej kancelárie sa nedohodne iné riešenie, nie sme schopný uskutočnenú rezerváciu garantovať, preto považujte takúto rezerváciu za zrušenú.
4. Zaujíma vás spôsob a termíny platieb za objednané služby?
Predpokladom na zaplatenie zálohy za pobyt, a to vo výške 40% z obdržaného preddavku od klienta (t.j. 20% z celkovej ceny pobytu), musia byť splnené nasledovné požiadavky:
- cestovná kancelária obdržala od majiteľa, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia potvrdenú rezerváciu
- cestovná kancelária obdržala od klienta potvrdenú „Zmluvu o zabezpečení pobytu“ spolu s preddavkom za pobyt
Doplatok pobytu bude uhradený prenajímateľovi najneskôr jeden deň pred nástupom hosťa na pobyt.
5. Akým spôsobom rieši cestovná kancelária prípadné reklamácie?
Akékoľvek reklamácie zo strany hosťa sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami CK ViaSlovakia.
Hlavné body vybavovania reklamácií sú:
- prenajímateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie o odstránenie nedostatku, prípadne navrhnúť adekvátne riešenie vzniknutého problému.
- prenajímateľ je povinný potvrdiť oprávnenosť klientovej reklamácie na voucheri /kópia pre klienta/
- v prípade, že cestovná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, je prenajímateľ povinný spätne uhradiť reklamačnú čiastku po obdržaní reklamačnej faktúry.
6. Aké storno poplatky účtujeme v prípade zrušenia pobytu zo strany klienta?
Storno podmienky cestovnej kancelárie pre hotely a penzióny a iné zariadenia hotelového typu sú identické so storno podmienkami konkrétneho ubytovacieho zariadenia.
Storno podmienky ubytovania v chatách, chalupách a ubytovania v súkromí sa riadia storno podmienkami cestovnej kancelárie.
Paušalizované storno poplatky (platia prioritne tie, ktoré uvádzame v Potvrdení objednávky) sú pri sprostredkovaní ubytovania prostredníctvom ViaSlovakia nasledovné:
- viac ako 31 dní pred začiatkom pobytu 25 % z celkovej ceny pobytu,
- od 30. do 22. dňa 50 %,
- od 21. do 15. dňa 75 %,
- od 14. do 0.dňa (deň príchodu) 100 % z celkovej ceny pobytu.
Paušalizovaná náhrada ušlého zisku majiteľa z dôvodov odstúpenia objednávateľa od zmluvy predstavuje:
- adekvátny storno poplatok ponížený o províziu CK ViaSlovakia vo výške 10% z celkovej ceny pobytu /do 15. dňa pred začiatkom pobytu/,
- adekvátny storno poplatok ponížený o províziu CK ViaSlovakia vo výške 15% z celkovej ceny pobytu /od 14. dňa do dňa začiatku pobytu/.
Stiahnite si (stlačte pravé tlačidlo na myši a zvoľte Save Target as /Uložiť cieľ ako):
A/ Hotely, penzióny > Dohoda A, Formulár A
B/ Ubytovanie v súkromí, chaty a chalupy, kempingy, ... > Dohoda B, Formulár B

B/ Informácie pre klientov - záujemcov o sprostredkovanie ubytovania

1. Čo je potrebné urobiť predtým ako si zarezervujete ubytovanie prostredníctvom rezervačného systému ViaSlovakia?
Prvým krokom je podrobne si prečítať detailnú ponuku služieb a cien ubytovacieho zariadenia a urobiť si približnú predstavu o ubytovaní náhľadom do fotogalérie. Následne je potrebné oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie.
2. Prečo nám nepotvrdili termín napriek tomu, že ubytovacie zariadenie bolo v danom termíne voľné?
Aktualizácia voľných ubytovacích kapacít sa uskutočňuje pravidelne. Vzhľadom k tomu, že každú objednávku telefonicky overujeme u prenajímateľa, informácie o obsadenosti sa môžu zmeniť aj niekoľkokrát za deň. Preto sa môže stať, že ubytovacie zariadenie bude krátkodobo pred vašou objednávkou zarezervované inou osobou individuálne alebo prostredníctvom inej cestovnej kancelárie. V takomto prípade vám ponúkneme alternatívnu porovnateľnú ponuku v danej lokalite.
3. Čo je to minimálna obsadenosť objektu?
Pri ubytovaní v chatách, chalupách a na súkromí si prenajímateľ stanovuje minimálnu obsadenosť objektu, ktorá určuje min. počet osôb, ktorých je ochotný majiteľ ubytovacieho zariadenia ubytovať. Pre dvojice, príp. menšie rodiny a skupiny odporúčame ubytovanie v súkromí /súkromné apartmány a izby/. Pri väčších skupinách prenájom chaty, chalupy, príp. celého súkromného domu. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť úspešnej rezervácie. Samozrejme, chatu si môže prenajať aj dvojica pri akceptovaní minimálnej ceny za prenájom objektu alebo minimálnej obsadenosti objektu.
4. Je možné v sezóne objednať si chatu aj na jednu noc?
Každý prenajímateľ chaty, chalupy, súkromného apartmánu atď. si pri podpise dohody s cestovnou kanceláriou stanovil minimálny počet nocí, pri ktorom je ochotný akceptovať pobyt hosťa v sezóne. Počas sezóny je vhodné uskutočniť rezerváciu minimálne víkendového, prípadne týždenného pobytu, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť úspešnej rezervácie.
5. Prečo nie sú pri niektorých objektoch uvedené Silvestrovské ceny?
Niektoré ubytovacie zariadenia si stanovujú ceny Vianočných, Silvestrovských príp. Veľkonočných pobytov individuálne podľa priebežnej obsadenosti zariadenia. Všetky tieto ceny vám ochotne na požiadanie zistíme a okamžite Vás budeme informovať.
6. Objednal som si pobyt v hotely, penzióne, chate, chalupe alebo apartmáne. Cena na web stránke www.viaslovakia.sk bola vyššia ako uvádza prevádzkovateľ - majiteľ - ubytovateľ na svojej vlastnej web stránke, ako je to možné?
Väčšina ubytovacích zariadení má spracované celoročné cenníky. Ojedinele sa vyskytnú prípady, že ubytovacie zariadenie zmení ceny a cestovnú kanceláriu o tom neupozorní (napr. akciové ceny na podporu predaja v mimosezóne a pod.), prípadne sa zmení cenová politika v priebehu roka. Pokiaľ aktuálne ceny nenájdete v našom cenníku, môže to byť spôsobené aj tým, že si zmluvné ubytovacie zariadenie nesplnilo svoju povinnosť oznámiť nám akúkoľvek podstatnú skutočnosť vyplývajúcu z uzavretej zmluvy o prezentácii ubytovacieho zariadenia. Aktuálnu cenu vám samozrejme oznámime telefonicky resp. e-mailom ešte pred zaslaním Potvrdenia objednávky a Pokynov ku platbe.
7. Čo je to rekreačný poplatok?
Rekreačný poplatok si stanovuje mesto alebo obec, v katastri ktorej je dané ubytovacie zariadenie lokalizované. Niektoré obce doposiaľ neúčtujú návštevníkom tento poplatok, iné áno. Rekreačný poplatok sa pohybuje od 0.50 - 1 EUR/osoba/noc pobytu. Pri väčšine hotelových zariadení je zahrnutý v cene, pri pobytoch v chatách, chalupách a na súkromí je uvedený osobitne v „Potvrdení objednávky“. Rekreačný poplatok platíte v hotovosti prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, ktorý ho odvádza danej obci alebo mestu.
8. Ako si zarezervovať ubytovanie?
V rezervačnom formulári prosím uveďte kompletné údaje o Vašej osobe, termíne pobytu, počte osôb a štruktúre izieb /hotely, penzióny/. Odporúčame Vám okrem vybraného objektu /v prípade ak by bol obsadený/ vyhľadať si aj niekoľko porovnateľných ponúk, ktoré Vám vyhovujú a následne ich katalógové čísla uviesť v rezervačnom formulári.
9. Prečo je potrebné oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami CK ViaSlovakia?
Predtým ako nám odošlete rezervačný formulár, podrobne si prečítajte Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie ViaSlovakia., ktoré upravujú všetky oblasti obchodného styku a vzťahov medzi klientom a cestovnou kanceláriou. Vyhnete sa tak zbytočným problémom a nedorozumeniam v prípade storna, reklamácie pobytu a pod.
10. Ako sa uskutočňuje platba za pobyt?
Zálohovú platbu /zvyčajne 50%/ za pobyt je potrebné uskutočniť v termíne určenom v Potvrdení objednávky najlepšie formou priameho vkladu na náš účet, resp. aj bankovým prevodom na naše bankové účty. Platba zrealizovaná v riadnom termíne splatnosti resp. preposlanie hodnoverného dokladu o úhrade (kópia prevodného príkazu, notifikácia o zrealizovanej platbe z internet bankingu zaslané faxom, e-mailom) sú predpokladom pre okamžité záväzné potvrdenie objednávky zo strany prevádzkovateľa prenajímaného objektu. Bez ďalšieho vyzvania je klient povinný doplatiť zvyšok zmluvnej ceny do 35 dní pred začiatkom pobytu. Ak čas zostávajúci do začiatku nástupu na pobyt je menej ako 35 dní je objednávateľ povinný uhradiť 100% z celkovej sumy pobytu a objednaných služieb.
11. Akým spôsobom uskutočniť úhradu?
Platbu môžete uskutočniť priamym vkladom alebo bankovým prevodom priamo z pobočky Vašej banky, resp. prostredníctvom služby Internet Banking v prospech nášho účtu. Bližšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie ViaSlovakia.